Colour-Printers

FS-range

Consumable name Article number Description Capacity colour
TK-510C 1T02F3CEU0 Toner Kit Cyan 8000 *
TK-510K 1T02F30EU0 Toner-Kit Black
TK-510M 1T02F3BEU0 Toner-Kit Magenta 8000 *
TK-520C 1T02HJCEU0 Toner-Kit Cyan 4000 *
TK-510Y 1T02F3AEU0 Toner-Kit Yellow 8000 *
TK-520K 1T02HJ0EU0 Toner-Kit Black
TK-520M 1T02HJBEU0 Toner-Kit Magenta 4000 *
TK-520Y 1T02HJAEU0 Toner-Kit Yellow 4000 *
TK-820K 1T02HP0EU0 Toner-Kit Black
TK-820C 1T02HPCEU0 Toner-Kit Cyan 7000 *
TK-820M 1T02HPBEU0 Toner-Kit Magenta 7000 *
TK-820Y 1T02HPAEU0 Toner-Kit Yellow 7000 *
TK-500M 370PD4KW Toner-Kit Magenta 8000 *
TK-540K 1T02HL0EU0 Toner-Kit Black
TK-540C 1T02HLCEU0 Toner-Kit Cyan 4000 ****
TK-540M 1T02HLBEU0 Toner-Kit Magenta 4000 ****
TK-540Y 1T02HLAEU0 Toner-Kit Yellow 4000 ****
TK-550C 1T02HMCEU0 Toner-Kit Cyan 6000 ****
TK-550K 1T02HM0EU0 Toner-Kit Black
TK-550M 1T02HMBEU0 Toner-Kit Magenta 6000 ****
TK-550Y 1T02HMAEU0 Toner-Kit Yellow 6000 ****
TK-560C 1T02HNCEU0 Toner-Kit Cyan 10,000 ****
TK-560K 1T02HN0EU0 Toner-Kit Black
TK-560M 1T02HNBEU0 Toner-Kit Magenta 10,000 ****
TK-560Y 1T02HNAEU0 Toner-Kit Yellow 10,000 ****
TK-820M 1T02HPBEU0 Toner-Kit Magenta 7000 *
TK-82C 370095KL Toner-Kit Cyan 10000 *
TK-82K 370090KL Toner-Kit Black
TK-82M 370094KL Toner-Kit Magenta 10000 *
TK-82Y 370093KL Toner-Kit Yellow 10000 *
TK-500C 370PD5KW Toner-Kit Cyan 8000 *
TK-500K 370PD0KW Toner-Kit Black
TK-500Y 370PD3KW Toner-Kit Yellow 8000 *
TK-800C 370PB5KL Toner-Kit Cyan 10000 *
TK-800K 370PB0KL Toner-Kit Black
TK-800M 370PB4KL Toner-Kit Magenta 10000 *
TK-800Y 370PB3KL Toner-Kit Yellow 10000 *
TK-810C 370PC5KL Toner Kit Cyan 20000 *
TK-810K 370PC0KL Toner-Kit Black
TK-810M 370PC4KL Toner-Kit Magenta 20000 *
TK-810Y 370PC3KL Toner-Kit Yellow 20000 *
TK-81Y 370PF3KL Toner-Kit Yellow 10000 *
TK-81K 370PF0KL Toner-Kit Black
TK-81M 370PF4KL Toner-Kit Black 10000 *
TK-80Y 370PE3KL Toner-Kit Yellow 10000 *
TK-81C 370PF5KL Toner-Kit Black 10000 *
TK-80K 370PE0KL Toner-Kit Black
TK-80M 370PE4KL Toner-Kit Black 10000 *
TK-80C 370PE5KL Toner-Kit Cyan 10000 *
TK-570C 1T02HGCEU0 Toner-Kit Cyan 12,000 *
TK-570K 1T02HG0EU0 Toner-kit Black
TK-570M 1T02HGBEU0 Toner magenta 12,000 *
TK-570Y 1T02HGAEU0 Toner-Kit Yellow 12,000 *
TK-150C 1T05JKCNL0 Toner-Kit Cyan 6000 ****
TK-150Y 1T05JKANL0 Toner-Kit Yellow 6000 ****
TK-150M 1T05JKBNL0 Toner-Kit Magenta 6000 ****
TK-880C 1T05JNCNL0 Toner-Kit Cyan 18000 ****
TK-880K 1T05JN0NL0 Toner-Kit Black
TK-880M 1T02KABNL0 Toner-Kit Magenta 18000 ****
TK-880Y 1T02KAANL0 Toner-Kit Yellow 18000 ****
TK-590C 1T02KVCNL0 Toner-Kit Cyan 5000 ****
TK-590K 1T02KV0NL0 Toner-Kit Black
TK-590M 1T02KVBNL0 Toner-Kit Magenta 5000 ****
TK-590Y 1T02KVANL0 Toner-Kit Yellow 5000 ****
TK-580C 1T02KTCNL0 Toner-Kit Cyan 2800 ****
TK-580K 1T02KT0NL0 Toner-Kit Black
TK-580M 1T02KTBNL0 Toner-Kit Magenta 2800 ****
TK-580Y 1T02KTANL0 Toner-Kit Yellow 2800 ****
TK-895M 1T02K0BNL0 Toner-Kit Magenta 6000 ****
TK-895Y 1T02KoANL0 Toner-Kit Yellow 6000 ****
TK-895C 1T02K0CNL0 Toner-Kit Cyan 6000 ****
TK-895K 1T02K00NL0 Toner-Kit Black
TK-8305Y 1T02LKANL0 Toner-Kit Yellow 15,000 *
TK-8505C 1T02LCCNL0 Toner-Kit Cyan 20,000 *
TK-8505K 1T02LC0NL1 Toner-Kit Black
TK-8505M 1T02LCBNL0 Toner-Kit Magenta 20,000 *
TK-8505Y 1T02LCANL0 Toner-Kit Yellow 20,000 *
TK-8305C 1T02LKCNL0 Toner-Kit Cyan 15,000 *
TK-8305K 1T02LK0NLC Toner-Kit Black
TK-8305M 1T02LKBNL0 Toner-Kit Magenta 15,000 *
TK-150K 1T05JK0NL0 Toner-Kit Black
TK-8600C 1T02MNCNL0 Toner-Kit Cyan 20,000 ****
TK-8600K 1T02MN0NLC Toner-Kit Black
TK-8600M 1T02MNBNL0 Toner-Kit Magenta 20,000 ****
TK-8600Y 1T02MNANL0 Toner-Kit Yellow 20,000 ****
TK-5140C 1T02TVCNL0 Toner-Kit Cyan 5000 ****
TK-5140Y 1T02NRANL0 Toner-Kit Yellow 5000 ****
TK-5140M 1T02NRBNL0 Toner-Kit Magenta 5000 ****
TK-5140K 1T02NR0NL0 Toner-Kit Black
TK-5160C 1T02NTCNL0 Toner-Kit Cyan 12,000 *
TK-5160Y 1T02NTANL0 Toner-Kit Yellow 12,000 *
TK-5160K 1T02NT0NL0 Toner-kit Black
TK-5150C 1T02NSCNL0 Toner-Kit Cyan 10,000 ****
TK-5150Y 1T02NSANL0 Toner-Kit Yellow 10,000 ****
TK-5150M 1T02NSBNL0 Toner-Kit Magenta 10,000 ****
TK-5150K 1T02NS0NL0 Toner-Kit Black
TK-5160M 1T02NTBNL0 Toner magenta 12,000 *
TK-5220K 1T02R90NL1 Toner-Kit Black
TK-5220M 1T02R9BNL1 Toner-Kit Magenta 1,200 ****
TK-5220Y 1T02R9ANL1 Toner-Kit Yellow 1,200 ****
TK-5230C 1T02R9CNL0 Toner-Kit Cyan 2,200 ****
TK-5230K 1T02R90NL0 Toner-Kit Black
TK-5230Y 1T02R9ANL0 Toner-Kit Yellow 2,200 ****
TK-5230M 1T02R9BNL0 Toner-Kit Magenta 2,200 ****
TK-5240C 1T02R7CNL0 Toner-Kit Cyan 3000 ****
TK-5240K 1T02R70NL0 Toner-Kit Black
TK-5240M 1T02R7BNL0 Toner-Kit Magenta 3000 ****
TK-5240Y 1T02R7ANL0 Toner-Kit Yellow 3000 ****
TK-8800C 1T02RRCNL0 Toner-Kit Cyan 20,000 ****
TK-8800K 1T02RR0NL0 Toner-Kit Black
TK-8800M 1T02RRBNL0 Toner-Kit Magenta 20,000 ****
TK-8800Y 1T02RRANL0 Toner-Kit Yellow 20,000 ****
WT-8500 1902ND0UN0 Waste Toner Bottle 40.000 ****
TK-5220C 1T02R9CNL1 Toner-Kit Cyan 1,200 ****
TK-8705C 1T02K9CNL0 Toner-Kit Cyan 30000 *
TK-8705K 1T02K90NL0 Toner-Kit Black
TK-8705M 1T02K9BNL0 Toner-Kit Magenta 30000 *
TK-8705Y 1T02K9ANL0 Toner-Kit Yellow 30000 *
TK-8315K 1T02MV0NL0 Toner-Kit Black
TK-8315M 1T02MVBNL0 Toner-Kit Magenta 6000 *
TK-8315Y 1T02MVANL0 Toner-Kit Yellow 6000 *
TK-8315C 1T02MVCNL0 Toner-Kit Cyan 6000 *
TK-5135M 1T02PABNL0 Toner-Kit Magenta 5,000 *
TK-5135Y 1T02PAANL0 Toner-Kit Yellow 5,000 *
TK-5135K 1T02PA0NL0 Toner-Kit Black
TK-5135C 1T02PACNL0 Toner-Kit Cyan 5,000 *
TK-8725C 1T02NHCNL0 Toner-Kit Cyan 30,000 *
TK-8725K 1T02NH0NL0 Toner-Kit Black
TK-8725M 1T02NHBNL0 Toner-Kit Magenta 30,000 *
TK-8725Y 1T02NHANL0 Toner-Kit Yellow 30,000 *
TK-5345M 1T02ZLBNL0 Microfine Magenta Toner 9,000 *
TK-5345Y 1T02ZLANL0 Microfine Yellow Toner 9,000 *
TK-8735C 1T02XNCNL0 Toner-Kit Cyan 40,000 *
TK-8735K 1T02XN0NL0 Toner-Kit Black
TK-8735M 1T02XNBNL0 Toner-Kit Magenta 40,000 *
TK-8735Y 1T02XNANL0 Toner-Kit Yellow 40,000 *
TK-5345C 1T02ZLCNL0 Microfine Cyan Toner 9,000 *
  • * Pages A4 with 5 % Coverage
  • ** Pages A4 with 6% Coverage
  • *** Pages according to ISO/IEC 19752
  • **** Pages according to ISO/IEC 19798
Scroll to top